Disclaimer

Disclaimer van AppartementenDiemen

AppartementenDiemen is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenDiemen, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenDiemen zijn verbonden. AppartementenDiemen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenDiemen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenDiemen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenDiemen worden aangeboden. AppartementenDiemen garandeert niet dat de op AppartementenDiemen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenDiemen garandeert ook niet dat de op AppartementenDiemen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenDiemen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenDiemen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenDiemen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenDiemen. U vrijwaart AppartementenDiemen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenDiemen.